Search by Title/Author
Type in Nepali  

Home

About Us

Distributors

Latest Publications

Contact Us

 

 

No. of Materials : 1526

Featured Publications

WHO IS LIKE UNTO THE LORD... (परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको समान को छ र? )

The Global Bible for Children (The Global Bible for Children)

Christ In You (ख्रीष्‍ट तिमीमा )

How to use your gifts? (कसरी वरदानको प्रयोग गर्ने? )

Next Generation Leader (Next Generation Leader)

 
Distributor : None Listed Publications by None Listed
Address   None Listed
Mailing Address  
Telephone   None Listed
Fax  
Email   None Listed
Website  
Contact Person   None Listed
Mobile   None Listed
  - Make The Gifts Radiant (वरदानलाई बल्दो पारौँ)
  - Step by Step, Year 1 DVD Download Instructions (कदम-कदम, प्रथम वर्ष डिभिडी डाउनलोड गर्ने तरीका)
  - Christian Marriage (ख्रीष्‍टियान विवाह )
  - You and Your Better Life (यू एण्ड यूर बेटर लाइफ)
  - Spiritual Gifts: A Fresh Look (Commentary and exhortation from a Pentecostal perspective ) (आत्मिकी वरदानहरू (एउटा ताजा हेराइ))
  - Fasting Successfully (सफल उपवास)
  - Water Baptism (पानीको बप्‍तिस्मा )
  - Importance of Intercession Prayer (अन्तर्बिन्ती प्रार्थनाको महत्त्व )
  - Healthy Inter-Relationship and Effective Leadership ( स्वस्थ अन्तर्सम्बन्ध र प्रभावकारी नेतृत्व)
  - Real story of Life-Part I (जीवनका वास्तविक कथाहरू-भाग एक)
  - Leadership (नेत्तृत्व )
  - Encouragement Can Change Your Life (प्रोत्साहनले जीवन बदल्छ )
  - Effective Biblical Counseling (प्रभावकारी बाइबल परामर्श)
  - Dobbar Aashish Pauna Chahanu Huncha? (दोब्बर आशिष् पाउन चाहनुहुन्छ ?)
  - Pahilo Prakash (First Light) (पहिलो प्रकाश)
  - The mighty angel with the little book (शक्तिशाली स्वर्गदूत र सानो पुस्तक (मुङ्गो))
  - The fifth trumpet blows and 1st woe to people on earth (पाँचौ तुरही फुकेकोमा एउटा )
  - Mero Eutai Chaahana ( My Only One Desire) (मेरो एउटै चाहना)
  - The seventh trumpet sounds (सातौं तुरही फुकिएको छ )
  - The beast will kill these two witnesses (दुई साक्षीहरूलाई पशुले मार्नेछ )
  - Mukti (Salvation) (मुक्ति)
  - The beast from the sea (समुद्रबाट निस्केको पशु )
  - The Conflict in Heaven and Earth (स्वर्ग र पृथ्वीमा द्वन्द्व)
  - Jagriti (Revival) (जागृति)
  - Dibyakaa Pratibimbaharoo (दिव्यका प्रतिबिम्बहरू)
  - Chautari (चौतारी)
  - The Real True Love (साँचो सत्य प्रेम)
  - First four trumpets and judgment followed (पहिलो चार तुरहीहरू फुकेको र पृथ्वीलाई न्याय गरेको )
  - The seventh seal and the beginning of the trumpets (सातौं छाप (मोहोर) खोलेको र सात तुरहीहरू फुकाइको सुरूवात )
  - The Bible Knowledge Commentary (Old Testament) (पुरानो करारको टिप्पणी)
  - Captive For Jesus (येशूको निम्ति कैंद)
  - God's calling (परमेश्‍वरको बोलावट)
  - God's Heart for the Lost (हराएकाहरूप्रति परमेश्वरको हृदय)
  - Musician Dibya Khaling (दिव्य संगीतकार दिव्य खालिङ)
  - The Priest and King Jesus seated on the thrown of the thrown of heaven. (पूजाहारी तथा राजा येशू स्वर्गीय सिंहासनमा बस्‍नुभएको छ ।)
  - Jesus ministered in heavenly sanctuary (प्रभु येशूले स्वर्गीय स्थानमा सेवा गनुर्भयो)
  - The New Covenant is founded up on promises (नयाँ करार ‍उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ )
  - Temporal worship in earthly sanctuary (पार्थिव वासस्थानको आराधनाको विधि बुझाएको छ)
  - Heavenly sanctuary is superior to old covenant sanctuary (पुरानो करारको वासĖस्थानभन्दा स्वर्गीय वासĖस्थान उच्च छ)
  - Christ's sacrifice takes away sin (खीष्‍टको बलिदानले सबै पाप हरण गरेको छ ।)
  - Christ's Sacrifice need not be repeated as of animals (पशुको बलिदान जसरी खीष्‍टको बलिदान दोहोर्‍याउनु पर्दैन)
  - Christ's Sacrifice opens the way to God (ख्रीष्‍टको बलिदानले परमेश्‍वरतर्फको बाटो खोली दिनुभयो)
  - God will judge all people (परमप्रभुले सबैको इन्साफ गर्नुहुन्छ )
  - We need to stand firm in our faith (हामी आफ्नो विश्‍वासमा स्थिर रहनुपर्छ । )
  - What faith is and What faith does ? (विश्‍वासको परिभाषा र विश्‍वासले के गर्छ ? )
  - Abel sacrificed by faith & justified (हाबिलले विश्‍वासमा बलि चढाए र धर्मी ठहरिए )
  - Enoch pleased God by faith (हनोकले विश्‍वासद्वारा परमेश्‍वरलाई प्रशन्न पारे )
  - Noah built the Ark by faith (नोआले विश्वासमा जहाज बनाए)
  - Abraham obeyed by faith (विश्वासद्वारा अब्राहामले आज्ञापालन गरे । )
  - Sarah became pregnant by faith (साराले पनि विश्‍वासैद्वारा गर्भधारण गरिन् )
  - Patriarchs believed in the promised Country (प्राचीन पुर्खाहरूले पनि प्रतिज्ञा देशमा जानलाई विश्‍वाससाथ पर्खे । )
  - By faith Abraham offered Isaac (विश्‍वासैद्वारा अब्राहामले इसाहकलाई बली चढाए)
  - Patriarchs blessed their children by faith (प्राचीन पुर्खाहरू विश्‍वासद्वारा आफ्ना सन्तानलाई आशीर्वाद दिए )
  - By faith Moses Sprinkled blood and crossed the Red sea (विश्‍वासैद्वारा मोशाले रगत छर्की लालसमुद्र तरे )
  - By faith the wall of Jericho fell down (विश्‍वासैद्वारा यरीहोको पर्ख्राल ढल्यो)
  - Rehab saved spies by faith (राहाबले ‍विश्‍वासद्वारा जासुसीहरूलाई बचाएकी थिइन्)
  - Various Heroes of faith (विश्‍वासका विभन्न वीरहरू)
  - What were the things they have done by faith ? (उनीहरूले विश्‍वासद्वारा के के गरे त ?)
  - Old Testament believers endured persecution by faith (विश्‍वासैद्वारा पुराना नियमका विश्‍वासीहरूले सतावट सहे)
  - Let's not lose heart in our ministry (हामी हाम्रो सेवकाइमा निराश हुनुहुँदैन)
  - We have to live in the power of God's grace (हामी परमेश्‍वरको अनुग्रहको शक्तिमा जिउनुपर्छ )
  - The contrast between the Sinai Mountain and mount Zion - the heavenly city of Jerusalem (सिनै पर्वत र सियोन पवर्तबीच स्वर्गीय यरुशलेम सहरको तुलना)
  - We received the unshakable kingdom (हामीले हल्लाउन नसिकने राज्य पाएका छौ)
  - Our Christian character should be expressed (हाम्रो ख्रीष्‍टियान व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ )
  - All Christian marriage should be honored by all (खीष्‍टियान विवाह आदरणीय हुनुपर्छ । )
  - Let's trust in God (परमेश्‍वरमा भरोसा राख्‍न सिकौं )
  - We have to submit to spiritual leadership (आत्मिक अगुवाहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ )
  - Let us not be carried away by all kinds of strange teachings (विभिन्न किसिमका अनौठा शिक्षाहरूको भ्रममा नपरौँ )
  - God is just and Graceful (परमेश्‍वर न्यायी र अनुग्रही हुनुहुन्छ । )
  - Righteousness depends upon faith (विश्‍वासको आधारमा धर्मी र अधर्मी ठहरिन्छ)
  - The reasons for Israel's rejection (इस्राएलीहरूले ख्रीष्‍टलाई इन्कार गर्नुका कारणहरू )
  - Righteousness is the gift of God's grace (धार्मिकता परमेश्‍वरको अनुग्रहको वरदान हो )
  - Faith comes by hearing (विश्‍वास सुनाइ बाट आउँछ )
  - The result of Israelites rejection (इस्राएलीहरूको इन्कारको नतिजा )
  - God has not left the Israelites (परमेश्‍वरले इस्राएलीहरूलाई त्याग्नुभएको छैन । )
  - Sparsha (स्पर्श)
  - Because of Israel's rejection gentiles got benefits (इस्राएलीहरूले इन्कार गरेकोले अन्यजातिहरूलाई फाइदा पुग्न गएको छ । )
  - Paul warns gentiles not to feel superior (पावलले अन्यजातिलाई घमण्डी नबन्न चेतावनी दिएका )
  - Israelites will be restored, definitely in future (इस्राएली जाति भविष्यमा निश्‍चितरूपमा बचाइनेछन् )
  - Let us commit our lives for God's reasonable service (हाम्रो जीवन परमेश्‍वरको यथोचित सेवाको लागि अर्पण गरौँ)
  - We have to use gifts in right way (परमेश्‍वरले दिनुभएको वरदान ठीकसँग चलाउनुपर्छ )
  - Repent (पश्‍चात्ताप )
  - What kind of nature a believer should have (ख्रीष्‍ट विश्‍वासीको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ )
  - Importance of the study of the book of Revelation (प्रकाशको पुस्तक अध्ययनको महत्व )
  - He will be blessed who reads the book of Revelation (प्रकाशको पुस्तक पढ्ने मानिसले आशिष् पाउँछ )
  - Anita ko Akancha (अनिताको आकांक्षा )
  - Sabaika Jivandata (सबैका जीवनदाता)
  - Mero autai cahana (मेरो एउटै चाहाना )
  - Lord Jesus Christ is coming again (प्रभु येशू ख्रीष्‍ट फेरि आउँदै हुनुहुन्छ )
  - The Vision of Glorified Christ (महिमित ख्रीष्‍टको दर्शन )
  - Christ demands our first love (येशू ख्रीष्‍टले हाम्रो पहिलो प्रेमको माग गर्नुहुन्छ )
  - Blameless Smyrna Church (दोषरहितको स्मुर्ना मण्डली )
  - Compromising Pergamum Church (समझौता गर्ने पर्गामम मण्‍डली )
  - Thyatira, the corrupted Church (भ्रष्‍ट थिआटिरा मण्‍डली )
  - The Dead Sardis Church (मृत सार्डिसको मण्‍डली )
  - Philadelphia the Faithful Church (विश्‍वासयोग्य फिलाडेल्फियाको मण्‍डली )
  - Laodicea, the foolish luke warm Church (मूर्ख मनतातो लाउडिसियाको मण्डली )
  - Worshiping Christ in heaven (स्वर्गमा ख्रीष्‍ट येशूको आराधना )
  - The vision of the scroll and the Lord (चर्मपत्रको मुठो र थुमाको दर्शन )
  - The beginning of the great day of Godís wrath (परमेश्‍वरको ठूलो क्रोधको दिन सुरु हुन्छ (क)
  - The beginning of the great day of Godís wrath (परमेश्‍वरको ठूलो क्रोधको दिन सुरु हुन्छ (ख)
  - The beginning of the great day of Godís annoyance (परमेश्‍वरको ठूलो क्रोधको दिन सुरु हुन्छ (ग))
  - The saints of the great tribulation (महा संकष्‍टको समयका विश्‍वास गरेका मानिसहरू )
  - Safal Jodi (सफल जोडी)
  - The seventh seal and the beginning of the trumpets (सातौं छाप (मोहोर) खोलेको र सात तुरहीहरु फुकाइको सुरुवात)
  - First four trumpets and judgment followed (पहिलो चार तुरहीहरु फुकेको र पृथ्वीलाई न्याय गरेको)
  - The fifth trumpet blows and 1st woe to people on earth (पाँचौ तुरही फुकेकोमा एउटा "धिक्कार" प्रस्तुत गरिएको छ)
  - The sixth trumpet and the second woe to people (छैटौं तुरही फुकेको र दोस्रो विपत्ती पठाएको घटना)
  - The second beastís explanation (पृथ्वीबाट निस्केको दोस्रो पशूको वर्णन )
  - The Lamb and the 1,44,000 on Mount Zion (सियोन पहाडमा थुमा र १,४४,०००)
  - Three angelsí declaration (तीन स्वर्गदुतको घोषणा)
  - The Earth is ripe for harvest (पृथ्वी कटनीका लागि तयार छ)
  - The seven bowls of the wrath of God (परमेश्‍वरका क्रोधका सात कचौराहरू )
  - Pouring out of bowls from fifth to seventh (पाँचौं देखि सातौं सम्मको कचौरा खन्याएको)
  - John saw a great harlot (यूहन्नाले एउटा महावेश्याबारे दर्शन देखे)
  - The vision of a beast with seven heads and ten horns (सात शिर र दश सिङ भएको पशुको दर्शन)
  - The fall of Babylon (बेबिलोनको पतन)
  - The Kings of the earth will lament (पृथ्वीका राजाहरु बिलौना गर्नेछन्)
  - Activities will take place in coming Christ. (पर्भु येशू ख्रीष्‍टको दोस्रो आगमनमा हुने क्रियाकलापहरु)
  - Apostolic Church Series #1 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला)
  - Apostolic Church Series 2 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला २)
  - Apostolic Church Series 3 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ३)
  - Apostolic Church Series #4 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ४)
  - Apostolic Church Series #5 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ५)
  - Apostolic Church Series #6 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ६)
  - Apostolic Church Series #7 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ७)
  - Apostolic Church Series #8 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ८)
  - Apostolic Church Series #9 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ९)
  - Apostolic Church Series #10 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला १०)
  - Apostolic Church Series #11 (एपोष्‍टोलिक चर्च श्रृङखला ११)
  - The Kings of the earth will lament (पृथ्वीका राजाहरू बिलौना गर्नेछन्)
  - Activities will take place in coming Christ. (प्रभु येशूको दोस्रो आगमनमा हुने क्रियाकलापहरू )
  - The Lamb-Christís marriage with saints is announced (थुमा येशूको ख्रीष्‍ट विश्‍वासी दुलहीसँग विवाहको घोषणा )
  - The Revelation of the King of Kings (राजाहरुका राजाको प्रकाश वा दर्शन )
  - The battle of Armageddon between God & beast (परमेश्‍वर र पशुको ठूलो आर-मागेडोनको लडाइँ )
  - The Millennium Kingdom the Lord Jesus Christ (प्रभु येशू ख्रीष्‍टले एक हजार वर्ष राज्य गनुर्हुन्छ)
  - The loosing of Satan for little time & his final revolt (शैतानलाई केही समयका लागि छोडिन्छ र उसले अन्तिम विद्रोह गर्छ )
  - The Vision of the New Heaven and the New Earth (नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको दर्शन )
  - Paul's First Letters: Galatians (गलातीहरूलाई प्रेरित पावलको पत्र )
  - Mark and 1 & 2 Peter (मर्कूस र १ र २ पत्रुस )
  - Christ My Life (Christ My Life)
  - The Voice of the Martyrs, Zealous Hearts (शहीदहरूको आवाज, जोशिला ह्दयहूरू )
  - How to share Gospel? & Testimonies of Heaven and Hell (सुसमाचार कसरी सुनाउने? र स्वर्ग र नरकको गवाहीहरू )
  - The Believer's Authority (विश्वासी को अधिकार )
  - HARVESTING IN FAMINE (अनिकालमा पनि फसलको कटनी)
  - Making Jesus Lord: The Dynamic Power of Laying Down Your Rights (येशूलाई प्रभु बनाउनु अधिकारहूरुलाई त्याग्दा पाइने गतिशील शक्ति )
  - Behold, I Will Do A New Thing (Behold, I Will Do A New Thing)
  - Bethany (बेथानिया )
  - Come Let Us Build (Come Let Us Build)
  - Divine Principles for a Happy Married Life (Divine Principles for a Happy Married Life)
  - aaaa (aaaaaa)
  - hhhhhhhhhhhhhhh (hhhhhhhhhhhhhhhhh)
 
Total Visitors : 1140688
escort izmir denizli escort free hd sex videos