नामबाट खोज्न
Type in Nepali  

गृह पृष्‍ठ

हाम्रो बारेमा

बितरकहरू

नयाँ प्रकाशन

सम्पर्क

 

 

प्रकाशन संख्या : 1526

Featured Publications

पहिलो प्रकाश (Pahilo Prakash)

दलदलमा बाँदर (Monkey in the Bog)

यू एण्ड यूर बेटर लाइफ (You and Your Better Life )

विश्वासी को अधिकार (The Believer's Authority)

The One Year Mini for Men (The One Year Mini for Men)

 
नयाँ प्रकाशन
नेतृत्वका वरदानहरू (Gifts of Leadership)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
   
मृत्यु (Death )
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
मृत्युको बारेको प्रवचन ।
   
नयाँ करार (New Testament )
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
नयाँ करार के बारेको हो? चालीस मिनेको वर्णन ।
   
त्रियकत्व (Trinity)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
जिवित त्रिएक परमेश्वर बारे प्रवचन ।
   
ख्रीष्‍ट तिमीमा (Christ In You )
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
हामीले परमेश्‍वर त्रिएक हुनुहुन्छ भनी देखेका छौं । यो बुझ्न कठिन छ तर बाइबलले अर्को "रहस्य" र यो रहस्य ख्रीष्‍ट हामीहरूमा हुनु हो । कसरी हामी "ख्रीष्‍टमा" र उहाँ "हामीमा" ।
   
आत्मिक वरदानहरू (Spiritual Gifts)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
सबै जसले "येशू नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्छ" ऊ संग आत्मिक वरदान हुन्छ जुन तिनीहरूसँग पवित्र आत्मा छ भन्ने प्रमाण हो। यहाँ भएका कुनै पनि वरदान सबै ख्रीष्टियान र कोही पनि पवित्र आत्मा भई चुनिएका हुँदैनन्। हामी हाम्रो वरदानलाई प्रयोग गर्न र अरू वरदानको खोजी त्यो सम्झेर कि परमेश्वरले जब हामीलाई सहाएको देख्नुहुन्छ तब दिनुहुन्छ।
   
कसरी वरदानको प्रयोग गर्ने? (How to use your gifts?)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
आत्मिक वरदानको प्रयोग गर्ने बारेको प्रवचन ।
   
एक घण्टामा पुरानो करार (Old Testament in one hour)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
पुरानो करारलाई एक घण्टामा बुझ्नको लागि सहयोगी ।
   
सिक्काको दुष्‍टान्त (The Parable of the Talents)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
हामीलाई उत्तर दायित्वको साथ सुसमाचारको ज्ञान दिइएको छ। परमेश्‍वरले हामीलाई अरूलाई सेवा गर्न वरदानहरू दिनुभएको छ।
   
Divine Principles for a Happy Married Life (Divine Principles for a Happy Married Life)
लेखक : बख्त सिहं (Author : Bakht Singh)
जो यस त्रिकोणत्मक आधारभुत र परमेश्वरीय सिद्धान्तलाई पछयाउँछ उसँग आनन्दमय र फलदायी वेैवाहिक जीवन हुँदछ।
   
Total Visitors : 1140685
escort izmir denizli escort free hd sex videos