नामबाट खोज्न
Type in Nepali  

गृह पृष्‍ठ

हाम्रो बारेमा

बितरकहरू

नयाँ प्रकाशन

सम्पर्क

 

 

प्रकाशन संख्या : 1526

Featured Publications

Dynamics of Spiritual Gifts (Dynamics of Spiritual Gifts)

दलदलमा बाँदर (Monkey in the Bog)

नेपाली बाइबल अनुवादको शतवार्षिक संस्करण (The Holy Bible: Centennial Edition of the Nepali Bible Translation.)

The Comparison Trap (The Comparison Trap)

The Good and Beautiful God (The Good and Beautiful God)

 
नयाँ प्रकाशन
नेतृत्वका वरदानहरू (Gifts of Leadership)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
   
मृत्यु (Death )
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
मृत्युको बारेको प्रवचन ।
   
नयाँ करार (New Testament )
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
नयाँ करार के बारेको हो? चालीस मिनेको वर्णन ।
   
त्रियकत्व (Trinity)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
जिवित त्रिएक परमेश्वर बारे प्रवचन ।
   
ख्रीष्‍ट तिमीमा (Christ In You )
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
हामीले परमेश्‍वर त्रिएक हुनुहुन्छ भनी देखेका छौं । यो बुझ्न कठिन छ तर बाइबलले अर्को "रहस्य" र यो रहस्य ख्रीष्‍ट हामीहरूमा हुनु हो । कसरी हामी "ख्रीष्‍टमा" र उहाँ "हामीमा" ।
   
आत्मिक वरदानहरू (Spiritual Gifts)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
सबै जसले "येशू नै ख्रीष्‍ट हुनुहुन्छ" ऊ संग आत्मिक वरदान हुन्छ जुन तिनीहरूसँग पवित्र आत्मा छ भन्ने प्रमाण हो। यहाँ भएका कुनै पनि वरदान सबै ख्रीष्टियान र कोही पनि पवित्र आत्मा भई चुनिएका हुँदैनन्। हामी हाम्रो वरदानलाई प्रयोग गर्न र अरू वरदानको खोजी त्यो सम्झेर कि परमेश्वरले जब हामीलाई सहाएको देख्नुहुन्छ तब दिनुहुन्छ।
   
कसरी वरदानको प्रयोग गर्ने? (How to use your gifts?)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
आत्मिक वरदानको प्रयोग गर्ने बारेको प्रवचन ।
   
एक घण्टामा पुरानो करार (Old Testament in one hour)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
पुरानो करारलाई एक घण्टामा बुझ्नको लागि सहयोगी ।
   
सिक्काको दुष्‍टान्त (The Parable of the Talents)
लेखक : स्टिभ रेग्नल्ट (Author : Steve Regnault)
हामीलाई उत्तर दायित्वको साथ सुसमाचारको ज्ञान दिइएको छ। परमेश्‍वरले हामीलाई अरूलाई सेवा गर्न वरदानहरू दिनुभएको छ।
   
Divine Principles for a Happy Married Life (Divine Principles for a Happy Married Life)
लेखक : बख्त सिहं (Author : Bakht Singh)
जो यस त्रिकोणत्मक आधारभुत र परमेश्वरीय सिद्धान्तलाई पछयाउँछ उसँग आनन्दमय र फलदायी वेैवाहिक जीवन हुँदछ।
   
Total Visitors : 819206
escort izmir denizli escort free hd sex videos