Search by Title/Author
Type in Nepali  

Home

About Us

Distributors

Latest Publications

Contact Us

 

 

No. of Materials : 1526

Featured Publications

How to share Gospel? & Testimonies of Heaven and Hell (सुसमाचार कसरी सुनाउने? र स्वर्ग र नरकको गवाहीहरू )

Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand (परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। हे इस्राएलको घराना, कुमालेको हातमा माटो भएझैँ तँ पनि मेरो हातमा छस्‌ । )

Pastoral Ministry (पास्टरीय सेवा (पास्टरको लागि सहायक पुस्तिका))

Hamro Aashalai Jogai Rakhaun (हाम्रो आशालाई जोगाई राखौं)

From the rising of the sun... (सूर्योदयदेखि सूर्यास्‍तसम्‍मै...)

 
Ajambari Ganga Prasad Pradhan (अजम्बरी गंगाप्रसाद प्रधान स्रष्‍टाहरूको दृष्टिमा )

Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

Author : Multi Authors (लेखक : विभिन्न लेखकहरू)
Publisher : EKTA Books
Published Year : 2012
Endorsement : Indra Bdr. Rai, Ghanshyam Nepal, Sanjay Bantawa , Rajendra K. Rongong
Format : Print
Language Origin : Original Nepali
Language Level : Academic
Cost : Payment Required
Restrictions : No Restriction
Summary :
This book is a biography where various personalities had talked of Ganga Prasad Pradhan who is the first Bible translator in Nepali language.
Category :
Distributors :
   - EKTA Books Distributors Pvt. Ltd
   - Logos Nepal
 
   
Total Visitors : 956935
escort izmir denizli escort free hd sex videos